Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wieczór Wybrzeża, Studenci WSZ w nowej siedzibie, 31 października 2001

Studenci WSZ w nowej siedzibie
Wieczór Wybrzeża, 31 października 2001

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku rozpoczęła nowy rok akademicki z opóźnienien, ale w nowej siedzibie.
W czterokondygnacyjnym budynku znajdują się dwa audytoria na 400 osób każde, dwie aule na 150 miejsc każda, czterdzieści sal ćwiczeniowych i wykładowych, stołówka, biblioteka z czytelnią oraz inne pomieszczenia administracyjne i socjalne.
Na studiach dziennych i zaocznych ponad 2 tyś, studentów kształci się w sześciu specjalnościach: marketing, zarządzanie finansami, zarządzanie małą firmą, Internet w zarządzaniu, celnictwo, ubezpieczenia. Na studiach podyplomowych można pogłębiać wiedzę na pięciu specjalnościach: zarządzanie oświatą, zarządzanie finansami, ubezpieczenia, marketing, rachunkowość. W porozumieniu z Uniwersytetem Europejskim w Montreaux w Szwajcarii gdańska uczelnia będzie prowadziła studia podyplomowe Masters of Business Administration.

Cofnij

WSZ na Facebooku