Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Bonusy dla najlepszych, Trójmiasto, 13-15 października 2000

Bonusy dla najlepszych
Trójmiasto, 13-15 październik 2000

– W ilu specjalnościach kształci Wasza uczelniach?
– Mamy dwie specjalności: zarządzanie finansami i marketing. Tworzymy cztery nowe: ubezpieczenia, celnictwo; zarządzanie firmą i gospodarka internetowa. Czekamy na decyzję MEN.
– Studenci rozpoczynający studia w Waszej szkole w październiku mają szansę „załapać się” na te specjalności?
– Sądzę, że tak, gdyż dopiero po trzecim semestrze nauki słuchacze wybierają specjalność.
– Budowa nowej siedziby uczelni pochłania znaczne koszty. Czy studenci mogą liczyć na stypendia socjalne?
– Szkoła nie ma na to środków, Niemniej chcemy premiować studentów najlepszych, wybijających się w nauce.
– W jaki sposób?
– Będziemy obniżać im czesne. Chcemy uhonorować w ten sposób po trzech najlepszych studentów studiów dziennych i zaocznych, kierując się średnią z uzyskanych ocen w całym dotychczasowym toku studiów. Niezależnie od tego będziemy nagradzać jednego najlepszego studenta w każdym semestrze, bez względu na to, jak mu szło wcześniej.

Cofnij

WSZ na Facebooku