Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Student szuka pracy, Dziennik Bałtycki, 23 kwietnia 2002

Student szuka pracy

Dziennik Bałtycki, 23 kwietnia 2002

W anonsach prasowych często pojawiają się adnotacje o zatrudnieniu absolwentów z doświadczeniem. Jak mogę mieć doświadczenie, skoro dopiero ukończyłem studia, dziwi się absolwent wertujący ogłoszeniowe rubryki „praca”. W tym stwierdzeniu tylko pozornie tkwi sprzeczność.
Organizatorzy szkoleń prowadzonych przez Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego zachęcają studentów, by już w czasie nauki szukali pracy. Staże międzynarodowe lub krajowe proponowane przez organizacje studenckie, praktyki zawodowe wynikające z toku studiów, wakacyjne zastępstwa w zaprzyjaźnionych firmach, to tylko niektóre formy zdobywania nowych umiejętności oraz wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej. To także nawiązywanie kontaktów, które mogą zaprocentować w przyszłości.
Uczelnie coraz większą uwagę zwracają na organizowanie praktyki w renomowanych przedsiębiorstwach, w których ich studenci z pożytkiem spędzą zaplanowane w programie dni.
Większość szkół wyższych powołała specjalne biura, które pomagają studentom i absolwentom profesjonalnie szukać pracy. Ich pracownicy udzielają wskazówek, jak właściwie zredagować list motywacyjny, wyeksponować posiadane umiejętności w CV itp.
Specjaliści z firm doradztwa personalnego nie kryją, że sytuacja na rynku pracy zmienia się i studenci nie mogą przez trzy, pięć lat żyć „pod kloszem”. Już w czasie nauki powinni zabiegać o kontakty i zdobywać doświadczenie zawodowe. Im wcześniej poznają reguły obowiązujące w gospodarce rynkowej, tym większą mają szansę na sukces.

Żaneta Geryk
wicekanclerz i dyrektor Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku – Studenci, którzy w czasie studiów poważnie potraktowali praktyki zawodowe i wybrali organizatora praktyk zgodnie ze specjalnością, mogą ten fakt uwzględnić w życiorysie w pozycji „doświadczenie zawodowe”. Praktyki powinny bowiem być traktowane przez studentów jako surogat przyszłej pracy zawodowej i zapoznanie z potencjalnym przyszłym pracodawcą, a nie jako przykra konieczność wynikającą z planu studiów.

Cofnij

WSZ na Facebooku