Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Nowe specjalności, Trójmiasto, 28-29 marca 2001

Nowe specjalności
Trójmiasto, 29-29 marzec 2001

Wyższa Szkoła Zdrowia jest niepaństwową uczelnią zawodową, na trwałe wpisującą się w krajobraz trójmiejskiego rynku oświatowego. Jako jedna z pierwszych w naszym regionie zakupiła na blisko półhektarową działkę w Gdańsku Oliwie. Na wspomnianym terenie zostanie zbudowana okazała docelowa siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia. – Naszym zamierzeniem jest, aby nasza nowa siedziba spełniała wszelkie wymagania, stawiane nowoczesnym obiektom o funkcji edukacyjnej. W obiekcie znajdą się nie tylko pomieszczenia o ścisłej funkcji edukacyjnej jak ogromne audytorium dla 350 studentów, biblioteka z czytelnią, wiele sal wykładowych i ćwiczeniowych, katedr, ale także pomieszczenie przeznaczone na klub studencki, kawiarnię internetową, czyli miejsc integrujących społeczność studencką – podkreśla Założyciel i Kanclerz uczelni, Marcin Geryk.

Wyższa Szkoła Zdrowia jako jedyna z Wyższych Uczelni Niepaństwowych (Zawodowych) uzyskała (po wcześniejszej kontroli z Ministerstwa Edukacji Narodowej) ocenę pozytywną bez jakichkolwiek zastrzeżeń! Władze, wykładowcy oraz pracownicy WSZ są bardzo dumni z dotychczasowych osiągnięć Uczelni i, oczywiście mają nadzieję, że Wyższa Szkoła Zdrowia będzie przez cały czas istnienia najlepszą Uczelnią, nie tylko w Regionie, ale i w całym kraju!

Wyższa Szkoła Zdrowia w ostatnich dniach uzyskała zgodę Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego, na kształcenie w czterech kolejnych specjalnościach (dotychczasowe to marketing i zarządzanie finansami). Owe cztery specjalności to: internet w zarządzaniu, zarządzanie małą firmą, celnictwo i ubezpieczenia.

Specjalności te zostały specjalnie wybrane spośród wielu. Władzom Uczelni bardzo zależy, aby absolwenci Wyższej Szkoły Zdrowia nie mieli problemów w przyszłości w znalezieniu pracy. Dlatego właśnie te specjalności a nie inne.

Internet w zarządzaniu.
Przewidujemy, że w najbliższym czasie w Polsce dojdzie do znacznego przyspieszenia rozwoju gospodarki cyfrowej, w związku z tym należy podjąć szkolenie profesjonalnego personelu, który byłby w stanie administrować serwisami internetowymi – mówi Kanclerz WSZ, mgr Marcin Jarosław Geryk. W województwie pomorskim działają już duże organizacje (jeden z czołowych portali internetowych oraz największy producent oprogramowania w Polsce) oraz szereg innych firm działających na polu nowych technologii.
Proces tworzenia tejże, nowatorskiej specjalności, został w głównej mierze zainspirowany coraz powszechniejszym przekonaniem o nieuchronności rozwoju internetu i jego wpływu na wszelkie dziedziny życia gospodarczego, a ekonomii w szczególności.

Ubezpieczenia
Kształcenie w zakresie ubezpieczeń jest szczególnie ważne w związku z procesami integracyjnymi oraz rosnacą dominacją obcych towarzystw na polskim rynku ubezpieczeniowym. Dodatkowym elementem mobilizującym do kształcenia „ubezpieczeniowców” jest reforma systemu emerytalnego i przejęcie od państwa znacznej części obowiązków i odpowiedzialności, w zakresie ubezpieczeń rentowo-emerytalnych przez otwarte fundusze emerytalne. Specjalność „ubezpieczenia” polecana jest studentom, którzy zamierzają podjąć pracę w towarzystwie ubezpieczeniowym lub podjąć prace na własny rachunek jako agent lub doradca ubezpieczeniowy, lub też pragną podjąć pracę w komórce zarządzania ryzykiem dużego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie małą firmą
Ta specjalność jest polecana studentom, którzy są właścicielami małych firm, zamierzają utworzyć małą firmę lub przejąć rodzinną. Jest ona (specjalność) utworzona również dla tych, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach, wspierających przedsiębiorczość i innowacje, bądź też w firmach konsultingowych.

Celnictwo
Wiadomo nie od dzisiaj, że praca w administracji celnej jest źródłem wielu pokus i ulegnięcie im, w najlepszym razie, skutkują zwolnieniami z pracy. Tylko rotacja, szybki dostęp do wykwalifikowanych kadr oraz wysokie płace, pozwolą na ograniczenia zachowań patologicznych – w tym celu trzeba kształcić i to raczej młodzież. Stąd ta specjalność (celnictwo) w Wyższej Szkole Zdrowia.
Jest ona kierowana do studentów, pragnących podjąć w przyszłości pracę w administracji celnej, w charakterze analityka czy po prostu celnika. Również ci, którzy zamierzają podjąć działalność gospodarczą w charakterze agenta celnego, założyć własną agencję, a przez to muszą przystąpić do egzaminu zawodowego na agenta celnego lub też prowadzą, albo zamierzają prowadzić własną firmę i samodzielnie realizować wymianę handlową z zagranicą, mogą zrealizować swoje zamiary w Wyższej Szkole Zdrowia.

Cofnij
WSZ na Facebooku