Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Zostań socjologiem, Dziennik Bałtycki, 4 lutego 2003

Zostań socjologiem
Dziennik Bałtycki,  4 lutego 2003

Z powodu kłopotów kadrowych Uniwersytet Gdański nie prowadzi w tym roku naboru na socjologię, ale kto chce studiować ten kierunek, ma szansę zrealizować swoje marzenie w innej uczelni. Zgodę MENiS na otwarcie socjologii otrzymała Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku. Studia zawodowe – licencjaci będą trwały 3 lata (dzienne, od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych) przedpołudniowych 3,5 roku (zaoczne, soboty i niedziele, co dwa tygodnie). W programie przewidziano zajęcia z zarządzania zasobami ludzkimi, socjologii reklamy, procesów globalizacji, psychologii konsumenta, technik komunikacji i negocjacji, komunikacji międzykulturowej itp. Przedmioty będą wykładane w blokach 2-godzinnych (studia dzienne) lub 3-godzinnych (studia zaoczne) i kończyć się zaliczeniem lub egzaminem. W roku akademickim zaplanowano nie więcej niż osiem egzaminów.

Dokładne informacje o nowym kierunku można uzyskać w Biurze Rekrutacji WSZ w Gdańsku, tel. 7690-802 i 7690-803.

Cofnij
WSZ na Facebooku