Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Napisali o nas – Szkoła inna niż wszystkie, Życie, 30 czerwca 2000

Szkoła inna niż wszystkie
Życie, 30 czerwca 2000

Na początku lat 90. tylko niespełna 7 proc. dorosłych Polaków mogło poszczycić się dyplomem wyższej uczelni. Miernie w tych statystykach wypadaliśmy w porównaniu do większości krajów Europy Zachodniej. Przyczyny tego zjawiska były różnorakie. Jednak podstawowym powodem była mała liczba miejsc na wyższych uczelniach. Od kilku lat sytuacja ta poprawia się, a to między innymi za sprawą powstających niepublicznych placówek, czyli takich, które nie mają żadnego wsparcia finansowego ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. W województwie pomorskim działa już kilka takich uczelni. Stosunkowo niedawno, bo niespełna rok temu powstała Wyższa Szkoła Zdrowia. W lipcu `99 roku otrzymała zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na działalność dydaktyczną i została wpisana do rejestru niepaństwowych wyższych szkół zawodowych. Założona została przez pana Marcina Geryka, rektorem tej uczelni został pan profesor Andrzej Balicki, członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, szef katedry statystyki na Wydziale Zarządzania UG.

To, co wyróżnia tę szkołę spośród innych tego typu placówek to dynamiczny rozwój. Placówka powstała niespełna rok temu, dziś poszczycić się może liczbą studentów równą 700 oraz tym, że jako pierwsza niepubliczna uczelnia w naszym województwie poczyniła pierwsze kroki na drodze zdobycia własnej placówki. Dziś szkoła ta jest już właścicielem działki w Gdańsku-Oliwie, na której powstanie budynek uczelni.
Wyższa Szkoła Zdrowia niebawem będzie obchodziła swoje pierwsze urodziny – mówi założyciel i kanclerz Marcin Geryk. Możemy poszczycić się faktem, iż nie zmarnowaliśmy ani jednego dnia. W październiku rozpoczynało naukę 250 studentów studiów licencjackich i podyplomowych.

Ponadto niedługo rozpoczynamy pierwsze prace związane z budową nowej siedziby. Tak wysokie tempo rozwoju nie jest przypadkowe – jest wynikiem wnikliwej analizy rynku edukacyjnego w Polsce, a zwłaszcza w Polsce północnej, z której jednoznacznie wynika, iż niedługo na rynku pozostaną tylko uczelnie posiadające własną stabilną kadrę oraz bazę umożliwiającą realizację procesu kształcenia na wysokim europejskim poziomie.
Obecnie Wyższa Szkoła Zdrowia jest uczelnią kształcącą w dwóch specjalnościach: Marketing oraz Zarządzanie Finansami. Plany studiów opracowane są przez rektora prof. dr hab. Andrzeja Balickiego, uwzględniają najnowsze trendy uczelni zachodnich, głównie brytyjskich.

15 czerwca 2000 roku władze uczelni złożyły w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o zezwolenie na prowadzenie studiów wyższych na czterech nowych specjalnościach: ubezpieczenia, celnictwo, zarządzanie małą firmą i gospodarka internetowa (e-biznes). Ponieważ studenci nie muszą się deklarować na określoną specjalność w chwili zapisywania się do szkoły, to istnieje duża szansa, iż kandydaci, którzy podejmą w tym roku studia w Wyższej Szkole Zdrowia będą mogli wybierać nie między dwiema, lecz sześcioma specjalnościami. Władze uczelni mają również w planie ubieganie się o zezwolenie na prowadzenie studiów na poziomie magisterskim. Obecnie współpracująca z naszą uczelnią kadra dydaktyczna oraz dalsze zamierzenia kadrowe pozwalają nam spokojnie patrzeć w przyszłość – mówi dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu WSZ prof. dr hab. Witold Nierzwicki. Od nowego roku akademickiego zamierzamy wprowadzić system promujący najlepszych studentów w formie znaczącej obniżki czesnego.
Podstawowym celem nauczania w Wyższej Szkole Zdrowia jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanego ekonomisty zdolnego współuczestniczyć w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, które muszą operować w nowych realiach gospodarki rynkowej. Kwalifikacje ogólne, dzięki szerokiemu wachlarzowi przedmiotów ogólnych, mają zapewnić zrozumienie zarówno mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej i zasad działania w niej podmiotów gospodarczych w szerokim kontekście ekonomicznym, prawnym i społecznym, jak i zasad poznawania i prawidłowej oceny procesów i zjawisk ekonomicznych.

Cofnij
WSZ na Facebooku