Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Nowoczesna i przyjazna, Dziennik Bałtycki, 21 listopada 2002

Nowoczesna i przyjazna

Dziennik Bałtycki, 21 listopada 2002

WARSZAWA – GDAŃSK. Stowarzyszenie Architektów Polskich nagrodziło najlepsze budynki wzniesione w 2001 r. Wyróżnienie I stopnia otrzymała siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, autorstwa firmy Arch – Deco z Gdyni. Wykonawcą był Allcon Gdynia. Obiekt wyróżnia się oryginalną architekturą. Na uwagę zasługują rotunda hallu doświetlonego świetlikiem, korpus budynku z salami dydaktycznymi oraz zespół audytoriów w kształcie koła. We wnętrzu dominuje surowy beton o różnych odcieniach szarości zestawiony z czterema kolorami – żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. Lekkości dodają pomieszczeniom przeszklone ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Na czterech kondygnacjach znajdują się m.in. dwa audytoria na 400 osób każde i dwie aule na 150 osób każda oraz czterdzieści sal ćwiczeniowych. Siedziba WSZ jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cofnij
WSZ na Facebooku