Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Dziennik Bałtycki, Praktyki z przyszłością, 5 lutego 2002

Praktyki z przyszłością

Dziennik Bałtycki, 5 lutego 2002

Nie tylko Uniwersytet Gdański pomaga swoim absolwentom w szukaniu pracy. Biuro doradztwa personalnego tworzy również Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
WSZ jest uczelnią o niespełna trzyletnim stażu, ale już myśli o tym, co będą robić jej absolwenci i jak poradzą sobie na rynku pracy. Pierwszym krokiem do zapewnienia im dobrego startu są praktyki w renomowanych instytucjach i przedsiębiorstwach.
W ciągu trzech lat nauki na studiach licencjackich student ma w programie 15 tygodni obowiązkowych praktyk zgodnych z wybraną specjalnością. Odbywa je w czasie wakacji.
Szkoła podpisała umowy z osiemdziesięcioma kontrahentami, wśród których są banki, urzędy skarbowe, duże firmy o rozległej działalności, tak by student mógł zapoznać się z różnymi stanowiskami pracy i zdobyte w ten sposób doświadczenia zaowocowały w przyszłości w znalezieniu odpowiedniej pracy. Uczelnia chce promować swoich studentów w dobrych firmach, takich w których studenci mają szansę zaprezentować się od jak najlepszej strony.
– Student nie jest pozostawiony sam sobie, ale może też na własną rękę znaleźć firmę, która przyjmie go na praktykę, ale dopiero po sprawdzeniu jej wiarygodności szkoła podpisuje umowę o prowadzeniu praktyk – zapewnia Marcin Geryk, kanclerz Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.
Pracodawcy są zadowoleni z pracy studentów WSZ. Świadczą o tym bardzo dobre opinie, które napływają do szkoły oraz deklaracje, np. trójmiejskich banków o chęci przyjęcia na praktykę większej liczby studentów.
Uczelniane biuro doradztwa personalnego dopiero raczkuje, ale ma w planie wiele pożytecznych inicjatyw. Wkrótce zamierza zorganizować otwarte spotkanie studentów z przedstawicielami firm, które przyjmują ich na praktyki, a wiosną warsztaty na temat szukania pracy dla pierwszego rocznika swoich licencjatów.

Żaneta Geryk
dyrektor Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

– W tym roku pierwszy rocznik absolwentów opuści naszą szkolę i chcemy im pomóc w zawodowym starcie. Wprawdzie na zajęciach z komunikacji interpersonalnej nasi studenci mają zajęcia, których celem jest, m.in. przygotowanie do kontaktów z pracodawcami i szukania pracy, ale zamierzamy utworzyć biuro doradcze dla absolwentów i pomagać im w pisaniu odpowiedniego CV, listu motywacyjnego, itp. Chcemy też zorganizować trzydniowe warsztaty, gdzie będą uczestniczyć w symulacyjnych rozmowach kwalifikacyjnych.

Agnieszka Ceglarska
tudentka III r. Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

– Mam już za sobą obowiązkowe piętnaście tygodni praktyk zawodowych. Jestem na specjalności zarządzanie finansami, więc pięć tygodni praktykowałam w malym biurze rachunkowości, a dziesięć tygodni w NBP. Dzięki temu poznalam pracę banku „od środka”, bo bylam w rachunkowości i dziale dewizowym. Pracownicy banku chętnie dzielili się ze mną doświadczeniami. Zapewnili, że mogę liczyć na ich pomoc w zbieraniu materialów do pracy dyplomowej. Chciałabym tam pracować.

Przemysław Gurin
student II r. Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

– Studiuję specjalność Internet w zarządzaniu i w przyszłości chciałbym pracować w banku. Dlatego na miejsce praktyki wybrałem bank. Trafiłem do Kredyt Banku i nie zawiodłem się. Poznałem, np. zasady działania stosowanych obecnie systemów informatycznych. Przygotowywałem umowy, listy do klientów, itp. Mogłem wykorzystać posiadaną już wiedzę i umiejętności w praktyce. Dużo się tam nauczyłem i w tym roku również chciałbym odbyć praktykę w tym samym miejscu.

Cofnij
WSZ na Facebooku