Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Budowanie z jakością, Gazeta Wyborcza, 7 listopada 2001

Budowanie z jakością.
Gazeta Wyborcza, 7 listopada 2001

TRÓJMIASTO. ISO dla developerów i firm budowlanych

Mimo że w skali kraju certyfikatami zgodności z normami ISO posługuje się już kilkaset przedsiębiorstw, w branży devetoperskiej i budowlanej tego rodzaju dokument ciągłe należy do rzadkości.

Pierwszą na Pomorzu firmą developerską, która uzyskała podobny dokument, jest trójmiejski Invest Komfort SA. – Certyfikat zgodności systemu zarządzania z normą ISO 9002 został nam przyznany 2 października, po blisko półtorarocznym okresie przygotowawczym – mówi Tomasz Kaniewski, dyrektor Invest Komfort.

Pełen zakres działalności developerskiej
Wbrew obiegowym opiniom systemy jakości zgodne z normą ISO nie odnoszą się wprost do sposobu kontroli i klasyfikowania wybrakowanych wyrobów końcowych bądź certyfikacji ostatecznego produktu. – W rzeczywistości są to kompleksowe systemy wprowadzające organizację wszystkich procesów i struktur przedsiębiorstwa, których celem jest maksymalne ograniczenie możliwości pojawiania się błędów – twierdzi Mieczysław Ciomek, prezes Irwest Komfort.
Certyfikat obejmuje pełen zakres działalności developerskiej w zakresie budownictwa mieszkaniowego i użytkowego. Stosując wdrożony system zarządzania, firma realizuje swoje bieżące inwestycje: osiedle Jelitkowski Dwór w Gdańsku i kompleks Redłowski Stok w Gdyni. Między innymi dzięki wdrożeniu systemu udało się developerowi zbliżyć cykl realizacji tych inwestycji do 12 miesięcy. Invest Komfort jest trzecią firmą (i drugą w województwie pomorskim po Porta KMI Poland z Bolszewa) należącą do grupy kapitałowej Komfort, która może pochwalić się podobnym dokumentem.

Projektowanie i generalne wykonawstwo
Niespełna tydzień po przyznaniu Invest Komfortowi certyfikatu ISO podobny dokument otrzymała gdyńska spółka Allcon SA. W związku z tym, że Allcon nie jest developerem, a firmą budowlaną, zdecydowano się na wdrożenie najszerszego z pakty norm serii ISO 9000, czyli normy 9001. Przyznany Allconowi certyfikat obejmuje: „projektowanie i generalne wykonawstwo obiektów budowlanych”.
– Certyfikat to kolejny etap w rozwoju firmy, która jest obecna na – niełatwym przecież – rynku budowlanym już od 11 lat – mówi Mariusz Białek, prezes zarządu Allconu. – Wdrożony system jest dopasowany do charakteru organizacji, nie zawiera zbędnej biurokracji i wykorzystuje możliwości tkwiące w technologii informatycznej.
W oparciu o procedury normy Allcon realizuje m.in. budowę Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku i kompleks mieszkalno-usługowy Witawa w Gdyni.
– W zakresie naszych zainteresowań leży także wdrożenie normy AQAP-110, uwzględniającej specyficzne wymagania NATO – planuje prezes Białek (dotychczas jedyną firmą w branży budowlanej z naszego regionu posiadającą taki certyfikat jest gdański Mostostal). Jednostką certyfikującą obie firmy była skandynawska organizacja Det Norske Yeritas Certification.

Najnowsza odmiana ISO
Do grona trójmiejskich posiadaczy certyfikatów ISO 30 października dołączyła sopocka spółka Cadena. Firma ta zdecydowała się na wdrożenie najpełniejszej i zarazem najnowszej odmiany normy ISO, czyli 9001:20ÓO. W odróżnieniu od starszej odmiany, oprócz procedur związanych z jakością samego wyrobu, norma ta szczególnie wiele uwagi poświęca obsłudze i satysfakcji klienta. W nowej normie pojawiły się wymagania służące systematycznemu doskonaleniu całego systemu zarządzania i jego poszczególnych elementów (poprzednie standardy skupiały się na utrzymywaniu deklarowanego poziomu jakości).
– Wdrożone procedury umożliwiają nam dużą elastyczność i natychmiastowe reagowanie na oczekiwania rynku – mówi Wojciech Gawdzik, prezes zarządu Cadeny SA.
Sopocka spółka jest pierwszą w Polsce firmą developerską, w której wdrożono najnowszą edycję normy ISO, czyli 9001:2000.
Organizacją certyfikującą Cadenę jest Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja.

Cofnij

WSZ na Facebooku