Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

SKN DermoLab WSZ

OPIEKUNOWIE KOŁA NAUKOWEGO:
dr Beata Łubkowska

dr hab. Tomasz Lech, prof. WSZ
e-mail: tomasz.lech@wsz.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Głównym celem działalności koła naukowego DermoLab WSZ funkcjonującego w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku jest rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych studentów w zakresie kosmetologii. Do podstawowych aktywności koła należą również prowadzenie prac badawczych, popularyzacja wiedzy, wymiana doświadczeń z innymi kołami naukowymi, towarzystwami  i organizacjami oraz udział w konferencjach. Ogromną wartość stanowią dla nas relacje międzyludzkie, dlatego zwracamy szczególną uwagę na integrację członków koła, kontakt z otoczeniem społecznym oraz promocję szkoły. 

Do głównych kierunków rozwoju DermoLab WSZ należą różnorodne aspekty, związane z bezpieczeństwem klienta w zakresie użytkowania kosmetyków i korzystania z zabiegów kosmetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia mikrobiologicznego. Ważnym elementem  w prowadzonych pracach stanowią również badania konsumenckie, związane z poznaniem preferencji konsumentów w zakresie stosowanych kosmetyków i usług kosmetycznych, co jest istotnym elementem w projektowaniu nowych produktów, jak i komponowaniu zabiegów kosmetycznych. W ramach DermoLab WSZ rozwija się także panel sensoryczny do badania właściwości kosmetyków.

Cofnij
WSZ na Facebooku