Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Fizjoterapia

OPIEKUNOWIE KOŁA NAUKOWEGO:
mgr Małgorzata Sochanek
e-mail: msochanek@gmail.com

dr n. med. Monika Kuczma

HARMONOGRAM SPOTKAŃ: uprzejmie informujemy, że termin kolejnego spotkania opublikujemy wkrótce.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

W roku akademickim 2019/2020 koło naukowe realizuje następujące projekty badawcze:
– wpływ aktywności ruchowej ukierunkowanej na sport zawodowy (Taekwondo) u młodzieży na kontuzje i urazy narządu ruchu,
– ocena kondycji i sprawności ruchowej nastolatków trenujących sporty walki,
– ocena poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci urodzonych siłami natury oraz dzieci urodzonych cięciem cesarskim,
– wpływ porodu na aktywność fizyczną młodych matek.

Głównym celem działalności koła naukowego FizjoTeam WSZ funkcjonującego w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku jest koncentracja na fizjoprofilaktyce  i fizjoedukacji ludzi w każdym wieku, podejmowanie działań na rzecz łagodzenia barier uniemożliwiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz osób wymagających rehabilitacji. 

Zdobywanie praktycznych umiejętności  odbywa się poprzez prowadzenie badań i analiz, gromadzenie informacji związanych z fizjoterapią (stworzenie bazy materiałów z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji, pomocnych w nauce oraz pracy zawodowej), popularyzację wiedzy, wymianę doświadczeń z innymi kołami naukowymi, towarzystwami  i organizacjami oraz udział w konferencjach.

Realizacja celów koła naukowego FizjoTeam WSZ polega na łączeniu osób zainteresowanych tematyką z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji oraz organizowaniu spotkań poświęconym zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą rehabilitacją i fizjoterapią (spotkania instruktażowe, wykłady, szkolenia).

Cofnij

WSZ na Facebooku