Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Koła naukowe

Studenci Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku rozwijają swoje pasje w funkcjonujących na Uczelni organizacjach studenckich, do których należą   koła naukowe.

Celem działalności organizacji studenckich jest:
– zainteresowanie studentów problematyką związaną ze studiowanym kierunkiem studiów lub ścieżką kształcenia,
– zastosowanie zdobytej w procesie uczenia się wiedzy w rozwijaniu zainteresowań naukowo – badawczych studentów,
– rozwijanie umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów,
– propagowanie indywidualnych i grupowych osiągnięć studentów Uczelni,
– między kierunkowej integracji studentów oraz pracowników Uczelni,
– rozwijanie osobowości członków organizacji i pobudzanie w nich postaw sprzyjających rozwojowi zawodowemu.

Wszystkie koła naukowe naszej uczelni czekają na nowych, aktywnych członków. Jeżeli chcesz twórczo spędzać czas wolny, wybierz jedno z nich.
Serdecznie zapraszamy!

Sprawdź jakie koła naukowe funkcjonują na poszczególnych kierunkach:
– DIETETYKA
– FIZJOTERAPIA
– KOSMETOLOGIA

Regulamin organizacji studenckich
Deklaracja członkowska

Cofnij
WSZ na Facebooku