Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Studenckie koła naukowe

Studenci Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku rozwijają swoje pasje w funkcjonujących na Uczelni organizacjach studenckich, do których należą   koła naukowe.

Celem działalności organizacji studenckich jest:
-zainteresowanie studentów problematyką związaną ze studiowanym kierunkiem studiów lub ścieżką kształcenia,
-zastosowanie zdobytej w procesie uczenia się wiedzy w rozwijaniu zainteresowań naukowo – badawczych studentów,
-rozwijanie umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów,
-propagowanie indywidualnych i grupowych osiągnięć studentów Uczelni,
-między kierunkowej integracji studentów oraz pracowników Uczelni,
-rozwijanie osobowości członków organizacji i pobudzanie w nich postaw sprzyjających rozwojowi zawodowemu.

Wszystkie koła naukowe naszej uczelni czekają na nowych, aktywnych członków. Jeżeli chcesz twórczo spędzać czas wolny, wybierz jedno z nich. Wypełnij deklarację członkowską i prześlij skan na adres rekrutacja@wsz.pl lub złóż osobiście w biurze ds. promocji i rekrutacji.  

Regulamin organizacji studenckich.

Studenckie koła naukowe, które funkcjonują w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku:
Cofnij
WSZ na Facebooku