Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

15 LAT Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Szanowni studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy!

W 2014 roku obchodziliśmy jubileusz 15-lecia powstania Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.
Jubileusz ten był powodem do dumy. Piętnastoletnia historia Uczelni to istotny rozwój bazy dydaktycznej, zwiększenie liczby pracowników naukowo-dydaktycznych oraz ciągły wzrost liczby absolwentów. Z jednej strony jesteśmy symbolem tradycji i wysokiej wartości, z drugiej zaś pełna dojrzałość zobowiązuje nas do ciągłego energicznego rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia naszych studentów. Potwierdzają to wysokie pozycje w rankingach szkół wyższych, opinia środowiskowa, a także stale rosnąca liczba studentów.

Możemy pochwalić się kształceniem na 5 kierunkach studiów I stopnia, w tym 11 specjalnościach zawodowych oraz 8 kierunkach studiów podyplomowych. Jesteśmy nowoczesną uczelnią, charakteryzuje nas innowacyjne podejście do procesu nauczania, czyli skupienie się na wyposażeniu naszych studentów w umiejętności praktyczne podparte fachową wiedzą. To my kształcimy przyszłych fizjoterapeutów, kosmetologów, informatyków, dziennikarzy, dyrektorów pomorskich placówek oświatowych, dietetyków, HR menedżerów i wielu innych specjalistów na potrzeby rynku pracy. Głównym celem naszego procesu kształcenia zawsze było i jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasi absolwenci studiów na kierunku fizjoterapia pomagają ludziom powrócić do pełni zdrowia. Można spotkać ich w placówkach służby zdrowia, doskonale radzą sobie także w prowadzeniu indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych. Inżynierowie informatycy zasilają zasoby prestiżowej branży IT. Każdemu studentowi dzięki praktykom zawodowym dajemy szansę odnalezienia się na rynku pracy po zakończonych studiach. Jesteśmy postrzegani jako lider w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr na poziomie studiów I stopnia i studiów podyplomowych.

Otwartość pracowników dydaktycznych i administracyjnych na potrzeby studentów stworzyła na uczelni partnerską relację oraz przyjemną atmosferę studiowania. Warto wspomnieć, że wśród naszych studentów spotkamy obcokrajowców, którzy cenią sobie zdobycie wykształcenia i umiejętności praktycznych na naszej uczelni.

Ambitne plany rozwojowe realizujemy każdego dnia, z nie mniejszą energią i zapałem niż ten, z którym przygotowywaliśmy pierwszą inaugurację roku akademickiego.

Jesteśmy uczelnią nowoczesną i ambitną, która zawsze dąży do wyznaczonego celu. Obchody jubileuszu 15-lecia Uczelni były znakomitą okazją do podsumowania działalności, a także określenia kolejnych perspektyw rozwoju na kolejne lata.

15 lat Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku:

ATUTEM Wyższej Szkoły Zdrowia W GDAŃSKU SĄ LUDZIE.
OTWIERAMY NOWE MOŻLIWOŚCI!

Cofnij

WSZ na Facebooku