Lista przyznanych świadczeń pomocy materialnej

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujmy, że zostały podjęte decyzje dotyczące świadczeń, przyznanych na rok akademicki 2023/2024:

1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3. zapomogi,
4. stypendium rektora:
dietetyka, studia I stopnia,
dietetyka, studia II stopnia,
fizjoterapia,
kosmetologia, studia I stopnia,
kosmetologia, studia II stopnia,
pielęgniarstwo.

Lista studentów, którym nie przyznano:
1. stypendium socjalnego,
2. zapomoga
3. stypendium rektora:
dietetyka, studia I stopnia,
dietetyka, studia II stopnia,
fizjoterapia,
kosmetologia, studia I stopnia,
kosmetologia, studia II stopnia,
pielęgniarstwo.

Wypłaty świadczeń realizowane będą w dniu 15 grudnia z wyrównaniem za X i XI oraz XII/2023 r.

Scroll to Top