Indywidualny wzorzec ruchowy w terapii zaburzeń i dolegliwości kręgosłupa i kończyn

Kurs skierowany do osób pracujących z ciałem.
Spojrzenie na funkcję ciała w tzw. Indywidualnym Wzorcu Ruchu pozwala zadziałać profilaktycznie dla kontuzji/urazów w sporcie profesjonalnym i rekreacyjnym, pracy zawodowej, a także zadziałać naprawczo w przypadku zaburzeń i dolegliwości o charakterze odwracalnym.

Program kursu

  1. Koncepcja Indywidualnego Wzorca Ruchowego.
  2. Stan równowagi/nierównowagi mięśniowo-stawowej.
  3. Analiza łańcuchów kinematycznych w diagnozie i terapii (zasada domina).
  4. Przywracanie równowagi mięśniowo-stawowej w oparciu i wybrane metody fizjoterapii.
  5. Dysfunkcje odwracalne i nieodwracalne, wady wrodzone i nabyte układu ruchu.
  6. Ocena funkcjonalna w ergonomii w oparciu o Indywidualny Wzorzec Ruchowy i systematykę Work Well.  

Podstawowe informacje

Czas trwania

30h  (1h = 45 minut)

Cena kursu

550 zł

Prowadzący

Jaremi Sciepurko

Miejsce kursu

 siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, sala 016/017

Termin kursu

10 lipca godz. 9:30 – 16:45 (8h)
11 lipca godz. 9:30 – 16:45 (8h)
17 lipca godz. 9:30 – 16:45 (8h)
18 lipca 9.30 – 15:00 (6h)

Zapisy

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za szkolenie.

Wymagane dokumenty

1. wypełnione podanie (druk dostępny w biurze ds. promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. potwierdzenie wpłaty za szkolenie

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w biurze ds. promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl . Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zgłoszenie się i dokonanie opłaty przez minimum 10 osób.

Opłaty za szkolenia należy dokonać na konto uczelni.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Cię oferta szkolenia zapraszamy do kontaktu z biurem ds. promocji i rekrutacji:

Scroll to Top