Fizjoterapia pacjentów po covid-19

Podczas kursu uczestnik zdobędzie zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę dotyczącą badania jak i planowania pełnego procesu fizjoterapii pacjentów zarówno w trakcie jak i po przebytym COVID -19. Na kursie zostaną przedstawione metody pracy z układem oddechowym, nerwowym oraz mięśniowo – powięziowym. Uczestnik na kursie dowie się m.in.:

 • Jak w prawidłowy sposób zdiagnozować patofizjologię procesu oddychania u pacjenta w zależności od jego stanu i etapu choroby.
 • Jak dobierać metody pracy z pacjentem, w zależności od zmieniających się parametrów stanu zdrowia.
 • Jak pracować z pacjentem zarówno w obrębie oddziału szpitalnego jak i w warunkach domowych.
 • Jak prawidłowo diagnozować i rozróżniać zmiany w drogach oddechowych i dobierać do nich odpowiednią metodę terapeutyczną.
 • Jak postępować ogólnorozwojowo z pacjentem po zakończonym procesie chorobowym, aby umożliwić mu pełny powrót do zdrowia.

Program kursu

 1. Układ oddechowy – anatomia układu oddechowego, biomechanika procesu oddychania.
 2. Zapoznanie się z patofizjologią koronowirusa i przebiegiem COVID-19.
 3. Zasady bezpieczeństwa pracy z pacjentem zarażonym koronowirusem SARS-CoV-2
 4. Kompleksowe badanie pacjenta:
  1. Ocena parametrów życiowych pacjenta za pomocą różnych skal.
  2. Badanie toru oddechowego pacjenta, diagnozowanie duszności.
  3. Ocena stanu pacjenta za pomocą testów klinicznych.
 5. Zakres i możliwości fizjoterapii pacjentów z COVID-19.
 6. Najczęstsze powikłania ze strony układu oddechowego po przebytej infekcji SARS-COV-2.
 7. Wskazania i przeciwskazania do terapii pacjentów z COVID-19.
 8. Dobór odpowiednich protokołów pracy z pacjentem z COVID-19. Analiza przypadków.
  1. Pacjent w fazie podostrej
  2. Pacjent w fazie ostrej
  3. Pacjent zaintubowany
  4. Pacjent po przebytej chorobie.
 9. Przykładowe metody fizjoterapii oddechowej stosowane u pacjentów z COVID-19.
 10. Przegląd problemów, z jakimi zmagają się osoby po przebyciu COVID-19.
 11. Planowanie i dostosowywanie treningu fizycznego do stanu pacjenta.
 12. Edukacja pacjentów po przebytej chorobie.
 13. Opieka nad pacjentem z zespołem PICS (Post Intensive Care Syndrome).

Podstawowe informacje

Czas trwania

18h (1h = 45 minut)

Cena kursu

550zł

Prowadzący

 mgr Aleksandra Moluszys

Miejsce kursu

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Termin kursu

Termin ustalony zostanie wkrótce.

Zapisy

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za szkolenie.

Wymagane dokumenty

1. wypełnione podanie (druk dostępny w biurze ds. promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. potwierdzenie wpłaty za szkolenie

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w biurze ds. promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl . Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zgłoszenie się i dokonanie opłaty przez minimum 10 osób.

Opłaty za szkolenia należy dokonać na konto uczelni.

Kontakt

Jeśli zainteresowała Cię oferta szkolenia zapraszamy do kontaktu z biurem ds. promocji i rekrutacji:

Scroll to Top