Kursy doszkalające

Kandydaci na studia magisterskie na kierunek dietetyka są zobowiązani do odbycia poniższych kursów:
1. Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
(14 h dydaktycznych, w tym 4 h teoretyczne i 10 h praktycznych).
2.  Żywienie człowieka
(14 h dydaktycznych, w tym 4 h teoretyczne i 10 h praktycznych).

Kandydaci na studia magisterskie na kierunek kosmetologia są zobowiązani do odbycia poniższych kursów:
1. Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca

(14 h dydaktycznych, w tym 2 h teoretyczne i 12 h praktycznych).
2. Chemia kosmetyczna
(14 h dydaktycznych, w tym 4 h teoretyczne i 10 h praktycznych).

Szczegółowych informacji o terminach poszczególnych kursów udziela biuro ds. promocji i rekrutacji.
Koszt jednego kursu dla kandydata rozpoczynającego studia magisterskie w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku – 500 zł
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs/y na 5 rat płatnych miesięcznie.

Scroll to Top