Kursy doszkalające

Kandydaci na studia magisterskie na kierunek dietetyka są zobowiązani do odbycia poniższych kursów:
1. Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
(14h dydaktycznych, w tym 4h teoretyczne i 10h praktycznych)
Terminy kursów zostaną opublikowane we wrześniu br.

2.  Żywienie człowieka
(14h dydaktycznych, w tym 4h teoretyczne i 10h praktycznych)
Terminy kursów zostaną opublikowane we wrześniu br. 

Kandydaci na studia magisterskie na kierunek kosmetologia są zobowiązani do odbycia poniższych kursów:
1. Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca
(14h dydaktycznych, w tym 2h teoretyczne i 12h praktycznych)
Terminy kursów zostaną opublikowane we wrześniu br. 

2. Chemia kosmetyczna
(14h dydaktycznych, w tym 4h teoretyczne i 10h praktycznych)
Terminy kursów zostaną opublikowane we wrześniu br. 

Szczegółowych informacji o terminach poszczególnych kursów udziela biuro ds. promocji i rekrutacji.
Koszt jednego kursu dla kandydata rozpoczynającego studia magisterskie w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku –500 zł.

Płatności za kursy doszkalające należy dokonywać przelewem na indywidualne konto studenta wygenerowane w Wirtualnym Dziekanacie lub na konto uczelni:
ALIOR BANK SA
19 2490 0005 0000 4530 3202 1283
Adres: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, 80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
W tytule należy wpisać: nazwisko i imię, kierunek i nazwa kursu

Scroll to Top