Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Kosmetologia I i II stopnia – termin egzaminu dyplomowego

W dniu 24.06.2019 r. od godz. 10.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr n. farm. Katarzyny Greber
 • dr Beaty Łubkowskiej

Harmonogram dr Greber 24.06.2019

Harmonogram 24.06.2019 dr Łubkowska mgr

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 17 czerwca 2019 r.

W dniu 24.06.2019 r. od godz. 10.00  oraz od godz. 16.30 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr n. med. Magdaleny Dzitkowskiej-Zabielskiej
 • dr Mileny Wojciechowskiej

Harmonogram 24.06.2019 dr Dzitkowska-Zabielska

Harmonogram 24.06.2019 dr Wojciechowska licencjat

Harmonogram 24.06.2019 dr Wojciechowska magister

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 17 czerwca 2019 r.

W dniu 26.06.2019 r. od godz. 8.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr n. med. Aleksandry Siedlewicz
 • dr n. med. Marii Czubek

Harmonogram 26.06.2019 dr Siedlewicz

Harmonogram 26.06.2019 dr Czubek

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 19 czerwca 2019 r.

W dniu 26.06.2019 r. od godz. 11.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr n. med. Doroty Sołdackiej

Harmonogram 26.06.2019 dr Sołdacka

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 19 czerwca 2019 r.

W dniu 27.06.2019 r. od godz. 9.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr n. med. Katarzyny Kocbuch
 • dr. n. med. Grzegorza Stasiłojcia

Harmonogram dr Kocbuch dr Stasiłojć – 27.06.2019 r.

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 21 czerwca 2019 r.

W dniu 28.06.2019 r. od godz. 9.00 oraz godz. 15:15 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr n. med. Marty Bednarek
 • dr hab. n. med. Moniki Sakowicz-Burkiewicz

Uwaga! Aktualizacja harmonogramu!

Harmonogram 28.06.2019 dr Bednarek prof. Sakowicz-Burkiewicz

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 21 czerwca 2019 r.

W dniu 28.06.2019 r. od godz. 8.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr Aleksandry Orlikowskiej
 • dr Beaty Rogo

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 21 czerwca 2019 r.

Harmonogram 28.06.2019 dr Orlikowska dr Rogo

W dniu 29.06.2019 r. od godz. 13.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr inż. Elwiry Jakubowskiej
 • dr inż. Justyny Gromadzkiej

Harmonogram obron dr Jakubowska dr Gromadzka

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 22 czerwca 2019 r.

W dniu 01.07.2019 r. od godz. 9.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr n. med. Marzeny Grdeń
 • dr Barbary Seroczyńskiej

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 24 czerwca 2019 r.

W dniu 02.07.2019 r. od godz. 10.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr n. farm. Małgorzaty Paduszyńskiej
 • dr n. farm. Barbary Król-Kogus

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 25 czerwca 2019 r.

W dniu 02.07.2019 r. od godz. 11.30 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr Joanny Artkop
 • dr Iwony Sokołowskiej

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 25 czerwca 2019 r.

W dniu 04.07.2019 r. od godz. 9.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr n. med. Beaty Imko-Walczuk

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 27 czerwca 2019 r.

Zarządzenie dziekana w sprawie ustalenia zasad przebiegu egzaminu dyplomowego (I stopień)

Zarządzenie dziekana w sprawie ustalenia zasad przebiegu egzaminu dyplomowego (II stopień)

Cofnij

WSZ na Facebooku