Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Konferencja „Społecznie wrażliwi” na temat wolontariatu na rzecz zwierząt, 26 maja 2014 r.

26 maja w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku odbyła się konferencja „Społecznie wrażliwi” na temat wolontariatu na rzecz zwierząt.

Konferencję otworzyła dr Żaneta Geryk – Radna Miasta Gdańska – wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia.
Program konferencji był dość obszerny i poruszał zagadnienia związane z niesieniem pomocy bezdomnym lub cierpiącym zwierzętom. Potrzebę opieki nad zwierzętami przybliżyła Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia.
Podczas konferencji można było również dowiedzieć się, co jest głównym celem działalności społecznych opiekunów kotów, a także wspomniano o realizacji w Gdańsku ustawy o ochronie zwierząt, identyfikacji psów oraz sterylizacji i kastracji kotów wolno bytujących.
Wśród gości była młodzież z Pomorskich Szkół Rzemiosł oraz liczni wolontariusze, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach i pomocy jakiej udzielają bezdomnym kotom. Były to wzruszające historie, które dawały wiele do myślenia.

W części drugiej konferencji odbyło się oficjalne wręczenie medalu oraz wyróżnień z rąk Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza dla grupy społecznych opiekunów kotów, a także dla najaktywniejszych wolontariuszy ze schroniska „Promyk”.
Podczas konferencji panowała znakomita atmosfera, podczas której głos zabrał również Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Wiceprezydent Maciej Lisicki.
Konferencja zakończyła się burzliwym panelem dyskusyjnym, podczas którego poruszano różne zagadnienia m. in. zakupu i dystrybucji domków dla kotów wolno bytujących.

Cofnij

WSZ na Facebooku