Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Konferencja Information Technology and Knowledge Management 2008 (ITAKM 2008)

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku była współorganizatorem konferencji Information Technology and Knowledge Management 2008 (ITAKM 2008), która odbyła się w dniach 17-18 kwietnia 2008 r. w Jastrzębiej Górze. Zorganizowana konferencja była pierwszą z planowanego cyklu spotkań, których celem jest nawiązanie szerszej współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk technologii informatycznych oraz zarządzania wiedzą. Podczas konferencji zaprezentowano stan wiedzy z obu tych obszarów, uwzględniając przy tym silne przenikanie się środowisk badawczego i biznesowego.

Wśród organizatorów oprócz naszej uczelni znaleźli się: Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi, Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Wirtualna Polska.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji głos zabrali prof. Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska), prof. Stanisław M. Kot (Politechnika Gdańska), pan Andrzej Marciniak (Polskie Towarzystwo Informatyczne) oraz pan Grzegorz Borowski (Wirtualna Polska).

Cofnij

WSZ na Facebooku