Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Konferencja edukacyjna Wygrać z rakiem – wsparcie i edukacja dla zdrowia – 12 października 2013 r.

konf_rakPodczas konferencji „Wygrać z rakiem – wsparcie i edukacja dla zdrowia”, która odbyła się 12 października 2013 r., wybitni specjaliści szczególną uwagę poświecili tematyce poza farmakologicznych metod wsparcia osób chorujących na nowotwory. Współorganizatorka konferencji Pani Danuta Stopińska (psycholog) podkreśliła, iż istotne jest, aby pacjenci tworzyli swoją indywidualną strategię walki z rakiem, która ma ogromne znaczenie w procesie ich leczenia. Najważniejsza jest szeroka wiedza pacjenta na temat choroby, która pozwala mu walczyć chorobą od wewnątrz – swoją duszą, sercem i odpowiednim podejściem do otaczającego świata.
Można było także wysłuchać krzepiących wystąpień osób, które im. in. dzięki swojej postawie wobec choroby wygrały walkę z chorobą nowotworową.
Wystąpienia wszystkich prelegentów wzbudziły ogromną ciekawość zgromadzonego audytorium.

W części drugiej konferencji można było skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji ze specjalistami – onkologiem, fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem. Konsultacje cieszyły się dużą frekwencją. Ponadto podczas konferencji goście i studenci korzystali z bezpłatnych badań spirometrycznych.

Konferencja w TVP Gdańsk (około 8 min. 54 sek.)

 

Konferencja „Wygrać z rakiem – wsparcie i edukacja dla zdrowia” odbyła się 12 października 2013 r. w godzinach 11:00-16:00.

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, Gdańsk-Żabianka, ul. Pelplińska 7

Szczegółowy program konferencji

Organizatorami konferencji byli: Akademia Walki z Rakiem działająca przy Fundacji Hospicyjnej, Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska oraz Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.

Cofnij

WSZ na Facebooku