Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Informatyka – terminy egzaminów dyplomowych

W dniu 03.07.2019 r. od godz. 9:00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr. inż. Pawła Bartosiewicza

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 26 czerwca 2019 r.

W dniu 18.07.2019 r. od godz. 14:00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr. hab. Zbigniewa Łubniewskiego

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 11 lipca 2019 r.

W dniu 18.07.2019 r. od godz. 16:00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr. inż. Ryszarda Weisbrodta

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 11 lipca 2019 r.

Termin wrześniowy dr hab. Zbigniew Łubniewski/dr inż. Ryszard Weisbrodt – 25.09.2019 r.

Zarządzenie dziekana ws. ustalenia zasad przebiegu egzaminu dyplomowego dla studentów kierunków studiów administracja, informatyka i zarządzanie

 

Cofnij

WSZ na Facebooku