Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Information Technology and Knowledge Management 2009

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku współorganizowała konferencję Information Technology and Knowledge Management 2009 (ITAKM 2009), która odbyła się w dniach 27-28 kwietnia 2009 r. w Jastrzębiej Górze. Konferencja pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Komitetu Informatyki była kolejnym wydarzeniem współorganizowanym przez naszą uczelnię wspólnie z Politechniką Gdańską. Jej celem było nawiązanie szerszej współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk technologii informatycznych oraz zarządzania wiedzą.
Wśród organizatorów oprócz naszej uczelni znaleźli się: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Politechniki Gdańskiej, Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją Politechniki Gdańskiej oraz Wirtualna Polska.

Cofnij

WSZ na Facebooku