Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Informacje dla kandydatów, którzy zapisali się na studia

Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty rekrutacyjne na studia, serdecznie gratulujemy trafnego wyboru uczelni!

Szanowni Kandydaci,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami organizacyjnymi.
Informacje na tej stronie są na bieżąco aktualizowane. Serdecznie zapraszamy do zaglądania.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z biurem ds. promocji i rekrutacji:
zadzwoń: tel.: 58 769 08 00, 769 08 02, 769 08 03, 769 08 04
napisz e-maila: rekrutacja@wsz.pl

PRZYJĘCIE NA STUDIA
Nie publikujemy list osób przyjętych na poszczególne kierunki studiów.
Złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych daje gwarancję miejsca na wybranym kierunku studiów.
O wynikach rekrutacji poinformujemy kandydatów na studia drogą mailową po 16 września br. Jeśli nie otrzymałeś/aś wiadomości, skontaktuj się z biurem ds. promocji i rekrutacji.

LEGITYMACJA STUDENCKA
Informacje o możliwym odbiorze Elektronicznej Legitymacji Studenckiej otrzymasz drogą mailową od Biura Obsługi Studenta.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ
zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 5 października 2020 r.
Harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych został opublikowany w strefie studenta.
Login i hasło do strefy studenta otrzymałeś/aś w wiadomości mailowej.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 informujemy, że zajęcia dydaktyczne w sem. zimowym roku akademickiego 2020/21 prowadzone będą w systemie hybrydowym.
Wykłady będą odbywać się w formie zdalnej, ćwiczenia w formie mieszanej, tj. zdalnej i stacjonarnej, natomiast zajęcia praktyczne realizowane będą stacjonarnie w pracowniach specjalistycznych w siedzibie uczelni zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

W przypadku nowych wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia uczelnia podejmie niezwłocznie kroki, w celu dostosowania zajęć dydaktycznych do obowiązujących przepisów.

PLAN ZAJĘĆ
będzie dostępny na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć w WIRTUALNYM DZIEKANACIE, po zalogowaniu – zakładka „student” (login i hasło zostało ustalone podczas rejestracji na wybrany kierunek studiów).

PODZIAŁ NA GRUPY
będzie zamieszczony na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć w WIRTUALNYM DZIEKANACIE, po zalogowaniu – zakładka “student”.

OPŁATY ZA STUDIA
Jeśli zapisałeś/aś się na studia na semestr zimowy r. akad. 2020/2021 termin płatności czesnego za I semestr studiów (lub pierwszej z 2 lub 5 rat) mija 20 września 2020 r.
Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy uczelni.
Nie informujemy kandydatów na studia o wpłynięciu czesnego na konto uczelni. Kontaktujemy się wyłącznie z osobami, które nie wpłaciły czesnego we wskazanym terminie.

KONTO
Płatności za studia należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany na koncie w wirtualnym dziekanacie.

Cofnij

WSZ na Facebooku