Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Indywidualny numer konta bankowego

Do 27 stycznia 2020 r. wszyscy studenci otrzymają nowy, indywidualny numer konta bankowego do wpłat należności związanych z tokiem studiów.

Nowe aktualne numery będą udostępnione w WIRTUALNYM DZIEKANACIE.

Studenci I roku studiów zachowują dotychczasowe numery indywidualnych kont bankowych.

Do czego służy indywidualny numer konta bankowego?

Jest to rachunek, który służy do dokonywania wszelkich wpłat związanych z nauką w WSZ, ale tylko i wyłącznie od danego studenta. Każda osoba ma przydzielony swój indywidualny numer konta, co ułatwia wzajemne rozliczenia pomiędzy Uczelnią a studentem.

UWAGA!

Numery kont bankowych generowane są na podstawie nr PESEL i nie mogą być udostępniane ani przekazywane innym osobom.

Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są w Biurze ds. płatności i stypendiów.

Cofnij

WSZ na Facebooku