Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Inauguracja R. Akad. 2019/2020

 
 

W dniu 3 października 2019 r.  w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku odbyła się Uroczysta Jubileuszowa Inauguracja roku akademickiego 2019/2020.
Tegoroczna uroczystość miała wyjątkowy charakter ze względu na obchodzone 20-lecie istnienia Uczelni. W tym szczególne ważnym wydarzeniu w życiu Wyższej Szkoły Zdrowia, uczestniczyły: Władze Uczelni na czele z jej założycielem Panem Profesorem Marcinem Gerykiem, wykładowcy, pracownicy administracyjni, a także nowi studenci.

Podczas uroczystości Władze Uczelni oraz pracownicy złożyli Panu prof. Marcinowi Gerykowi, założycielowi i kanclerzowi Wyższej Szkoły Zdrowia serdeczne gratulacje oraz podziękowania za determinację, zaangażowanie i wytrwałość w budowaniu tejże Uczelni, która jest wyjątkowym miejscem kształcenia wykwalifikowanych pracowników z obszaru nauk o zdrowiu.

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr n med. Dorota Sołdacka.
Jak co roku uroczystość uświetnił swoim występem chór „NON SERIO”, który jak zawsze zaskoczył nas nowymi aranżacjami utworów.

Wszystkim nowym studentom naszej uczelni życzymy dużo zapału do nauki, ciekawych doświadczeń, a także miło i owocnie spędzonego czasu w Wyższej Szkole Zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Cofnij

WSZ na Facebooku