Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

III seminarium Młodzi na start – szkoła – uczelnia – praca

14 maja 2008 r. w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku odbyło się III Seminarium MŁODZI NA START – SZKOŁA – UCZELNIA – PRACA

Program:

  • 11:30-11:40 – rozpoczęcie Seminarium;
  • 11:40-11:50 – wystąpienie Dziekana WSZ w Gdańsku – dra E. Szneidrowskiego oraz Prezesa Oddziału PSZK w Gdańsku – M. Kozłowskiej;
  • 11:50-12:10 – „Polityka  gospodarowania czynnikiem ludzkim” – dr hab. H. Czubasiewicz;
  • 12:10-12:45 – „Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy oraz wynikające z tego zagrożenia” – Batorowski Henryk – Państwowa Inspekcja Pracy;
  • 12:45-13:00 – „Instrumenty rynku pracy” – Odeta Mazur-Gołyszny – WUP;
  • 13:00-13:20 – „Alternatywny model życia” – p. Reszka – dyrektor RUP – Malbork;
  • 13:20-13:45 – „Pierwszy kontakt z pracodawcą” – Izabela Wasowicz;
  • 13:45-14:00 – „Moje  pierwsze kroki w samozatrudnieniu” – Katarzyna Bartkowiak;
  • 14:00-14:30 – dyskusja i podsumowanie Seminarium.
Cofnij

WSZ na Facebooku