Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Forum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Niepublicznych Województwa Pomorskiego

8 grudnia 2009 roku w Wyższej Szkole Zdrowia odbyło się pierwsze w historii uczelni

FORUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
pod hasłem:
Rola kół naukowych i organizacji studenckich w kształtowaniu osobowości studenta.

Celem Forum było zaprezentowanie dotychczasowego dorobku Studenckich Kół Naukowych, wymiana myśli i doświadczeń, wskazanie na znaczenie tych organizacji w kształtowaniu postaw i osobowości studenta oraz zastanowienie nad perspektywami ich dalszego rozwoju.

W Forum uczestniczyły Studenckie Koła Naukowe z Trójmiasta i okolic oraz Parlament Studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Impreza przebiegła w przyjacielskiej atmosferze, a członkowie Kół oraz ich opiekunowie mają nadzieję na owocną współpracę.

Cofnij

WSZ na Facebooku