Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniu 19 listopada 2014 r. odbył się w naszej uczelni DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI tj. szereg ciekawych spotkań z ekspertami, które propagują przedsiębiorcze postawy i ukierunkowują młodych ludzi na sukces zawodowy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za wygłoszenie interesujących wykładów, a młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i opiekunom za aktywny udział w Dniu Przedsiębiorczości.
Do zobaczenia za rok!
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

Obraz1

PATRONAT nad DNIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku objęła Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zobacz, co jeszcze będzie się działo na Pomorzu w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.


HARMONOGRAM SPOTKAŃ, KTÓRE ODBYŁY SIĘ
W RAMACH DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
19 LISTOPADA 2014 r. 

11:00 Przywitgew_pomorskieanie uczestników Dnia Przedsiębiorczości przez dziekana Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu dr n. med. Marzenę Podgórską
11:10-11:40 Wykład Beaty Wierzby, pt. Rola przedsiębiorczości w życiu młodego człowieka, Dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł
11:40-12:00 Przerwa
12:00-12:30 Wykład Anny Berg, pt.: Zasady zakładania działalności gospodarczej, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
12:30-12:50 Wystąpienie Jakuba Kaszuby, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Base Group, Reprezentant Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw
12:50-13:10 Przerwa
13:10-14:00 Wykład dr Beaty Pawłowskiej, pt.: Twoja Przyszłość. Rozwój zawodowy – wybrane metody autoanalizy, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Cofnij

WSZ na Facebooku