Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Dzień Otwarty

Drodzy Kandydaci,
warto już teraz pomyśleć o wyborze przyszłego miejsca studiów.

Zapraszamy na Dni Otwarte, które w tym roku zaplanowane się w następujących terminach:

  • 23 kwietnia
  • 28 maja
  • 5-9 lipca
  • 24-27 sierpnia
  • 10-11 września


Dni otwarte w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku są świetną okazją do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich), jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń.

Osoby odwiedzające uczelnię mają możliwość uzyskania informacji dotyczących poszczególnych kierunków studiów, warunków rekrutacji na wymarzone studia, rozmowy ze studentami i przedstawicielami Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, a także zwiedzenia nowoczesnych pracowni specjalistycznych, w których odbywają się zajęcia praktyczne.

Nie zabraknie również niespodzianek dla przyszłych Studentów.

Zarejestruj się jeszcze dziś na Dzień Otwarty w dniu 28 maja!

    (*) pole obowiązkowe

     

    ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – COVID19
    Osoby wchodzące na uczelnię zobowiązane są do stosowania środków ochrony indywidualnej, tj. maski ochronnej  zasłaniającej nos i usta. Po wejściu do siedziby Uczelni należy zdezynfekować ręce przy użyciu dostępnych środków dezynfekujących.
    Na wizytę może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może w niej uczestniczyć, osoba, która przebywa w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
    Należy zachowywać odstęp od innych osób.
    Rekomenduje się niekorzystanie z wind. Jeśli jest to konieczne, do windy nie mogą wejść więcej niż 2 osoby w jednym czasie. Powinny one stać w możliwie największej odległości od siebie.

    KLAUZULA INFORMACYJNA
    Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Pelplińskiej 7 (80-335). Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: administratordanych@wsz.pl lub telefonicznie pod numerem +48 58 769 08 00 oraz pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Administratorem ochrony danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

     

     

    Cofnij
    WSZ na Facebooku