Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Praktyki zagraniczne

Biuro współpracy międzynarodowej oraz Biuro ds. Praktyk i Biuro Karier zapraszają na praktyki zagraniczne.
Nowo zdobyta Karta Erasmusa (ECHE) na lata 2021-2027 daje możliwość wyjazdów studentów nie tylko na studia, ale także na praktyki do firm i instytucji zagranicznych na terenie Unii Europejskiej. Minimalny czas trwania praktyk wynosi 2 miesiące. Stypendysta programu Erasmus+, który wyjeżdża na praktykę, może liczyć na stypendium.
O wyjazd na praktykę może starać się każdy student WSZ, który ukończył pierwszy semestr studiów. Zalecane jest odbywanie praktyk w okresie wakacyjnym (po uzyskaniu wszystkich zaliczeń)

Oferujemy praktyki zagraniczne:

Kierunek Miejsce praktyk Kraj
Fizjoterapia Lazne Teplice Czechy
Kosmetologia Vitanova Thalasso Spa & Wellness Center Hiszpania

Oferty praktyk zagranicznych można znaleźć również poprzez pośrednictwa m.in.:

https://erasmusintern.org/

https://www.algoos.com/      Algoos – ulotka

https://s-w-e-p.com/en/

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk zagranicznych  proszone  są o zgłaszanie się  do Biura Współpracy Międzynarodowej. Rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus + dotyczy studentów oraz absolwentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku i ma charakter ciągły.

Kontakt
Cofnij
WSZ na Facebooku