Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Praktyki krajowe

Wiemy, jak ważnym atutem na rynku pracy jest posiadanie doświadczenia zawodowego!
Praktyka zawodowa może otworzyć Ci drogę do kariery zawodowej i pokazać przyszłemu pracodawcy, że aktywnie rozwijałeś się na studiach zdobywając pierwsze szlify zawodowe w ciekawych placówkach. Warto się tym pochwalić w profesjonalnym CV!

Praktyki zawodowe dają szansę poznania specyfiki różnych stanowisk pracy, a ich głównym celem jest ugruntowanie wiedzy, nabycie odpowiednich umiejętności oraz ukształtowanie pozytywnych cech osobowościowych niezbędnych w przyszłej pracy. Podczas praktyk pozyskaj niezbędne materiały m.in. do realizacji pracy dyplomowej!

Podczas praktyk zawodowych zapoznasz się m. in. z:

  • danym obszarem działalności organizacji, jej strukturą i codziennym funkcjonowaniem
  • zakresem zadań pionów i komórek w organizacji
  • zasadami przestrzegania tajemnicy służbowej
  • organizacją przepływu informacji oraz dokumentów
  • zasadami współpracy z innymi pracownikami

A ponadto:

  • zaprezentujesz się przed potencjalnym pracodawcą
  • zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe
  • poznasz przyszłe środowisko pracy w danej branży
  • zdobędziesz ważne kontakty w środowisku

Obowiązek odbycia praktyk mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją zawodową.

Studenci mogą być skierowani przez Uczelnię na praktykę bądź samodzielnie wybrać firmę, w której chcą odbywać praktyki pod warunkiem, że pracodawca podpisze umowę z Uczelnią.

Wymiar praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków studiów.

Kierunek studiów Profil Wymiar praktyk
kosmetologia I stopnia praktyczny minimum 6 miesięcy 960 h dydaktycznych
kosmetologia II stopnia praktyczny minimum 3 miesiące 480 h dydaktycznych
dietetyka I stopnia praktyczny minimum 6 miesięcy 960 h dydaktycznych
dietetyka II stopnia praktyczny minimum 3 miesiące 480 h dydaktycznych
fizjoterapia (jednolite mgr, studia od roku akad. 2019/2020) praktyczny 1 560 h dydaktycznych
zdrowie publiczne I stopnia praktyczny minimum 6 miesięcy 960 h dydaktycznych

Praktyki stanowią integralną część programu, w tym planu studiów i rozplanowane są jako zajęcia w trakcie trwania cyklu kształcenia na poszczególnych semestrach oraz jako praktyki wakacyjne.

Szczegółowych informacji o przebiegu praktyk udziela:

Tel.: 58 769 08 69
e-mail: praktyki@wsz.pl

Cofnij
WSZ na Facebooku