Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

List motywacyjny

„Nie cierpię tego robić” – to pierwsza myśl, jaka wielu z nas przychodzi do głowy, kiedy siadamy przed komputerem, by napisać list motywacyjny. Jak opisać siebie na stronie A-4 tak, aby potencjalny pracodawca w ogóle zwrócił na nas uwagę? Jeśli list wyda mu się nudny, możesz sobie wyobrazić, z jakim zapałem zabierze się do czytania Twojego curriculum vitae.

List motywacyjny powinien odpowiadać na dwa zasadnicze pytania:

  • Jakie motywy skłaniają Ciebie do starania się o dane stanowisko?
  • Dlaczego uważasz, iż nadajesz się do podjęcia pracy tego typu?

Zawsze lepiej skierować list do konkretnej osoby prowadzącej rekrutację, nie zaś adresować do całej firmy (lub działu). Listy rozpoczynające się od słów „Szanowny Panie/Pani” zazwyczaj lądują w koszu na śmieci. Z pewnością warto więc zadać sobie trud ustalenia imienia, nazwiska, tytułu zawodowego owej osoby.

BUDOWA LISTU MOTYWACYJNEGO

Zdania wprowadzające
Zacznij od wprowadzenia. Napisz, dlaczego postanowiłeś ubiegać się o tę pracę i jakim stanowiskiem jesteś zainteresowany, np.: „Po przeczytaniu ogłoszenia w Gazecie Wyborczej, zdecydowałem się na ten śmiały krok i niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko menadżera w dziale obsługi klienta”.

Kilka zdań w postaci akapitów
Ażeby zachęcić daną osobę do przeczytania Twojego CV, spróbuj przedstawić swój możliwie najbardziej pozytywny obraz. Podkreśl zalety, kwalifikacje, zaakcentuj, że predysponują Cię one do objęcia danego stanowiska (z racji np. wykształcenia, dyspozycyjności, zdolności, odpowiednich predyspozycji psychicznych itd.). Opisuj swoje mocne strony w odniesieniu do jego potrzeb. l tak, zamiast: „…ukończyłem kurs negocjacji biznesowych…” napisz raczej: „…kurs negocjacji biznesowych pomógł mi uporządkować wiedzę i praktycznie przećwiczyć zachowanie w sytuacjach zawodowych…”. W tej części możesz wyjaśnić pewne fragmenty CV, które tam, ze względu na formę nie mogły zostać szerzej opisane.

Zakończenie
Kończąc swój list, podziękuj za poświęcony Ci czas i zasugeruj konkretne działanie, np.: „Pozwolę wyrazić nadzieję, że będę się mógł osobiście przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej”.
Nie zapomnij o końcowej formule grzecznościowej. Zamiast używać standardowego: „Z wyrazami szacunku” wykaż się odrobiną kreatywności. „Z najlepszymi życzeniami” lub „Z wiarą w owocną współpracę” zabrzmi równie niewinnie, a jednocześnie zwróci uwagę.

List motywacyjny powinien być zwięzły (w zasadzie nie dłuższy niż jedna strona formatu A-4), wolny od błędów językowych, stylistycznych, logicznych, estetycznych i logicznie rozplanowany, napisany na maszynie lub wydrukowany.

IMIĘ I NAZWISKO
Adres
Numer telefonu
E-mail

Dzisiejsza data

Imię i nazwisko adresata
Zajmowane stanowisko (tytuł zawodowy)
Nazwa zakładu pracy
Adres

Szanowny/a Panie/Pani… (tytuł, stanowisko służbowe)

Rozpocznij swój list od zdania, które przykuje uwagę odbiorcy. Możesz użyć cytatu, pytania retorycznego lub nietuzinkowego stylu. Pamiętaj o sprecyzowaniu celu listu i źródła pochodzenia informacji o możliwości zatrudnienia. Nie proś o przyjęcie Cię do pracy.
Jeden do dwóch akapitów przeznacz na uzasadnienie Twojej aplikacji i odpowiedź na pytanie, dlaczego aplikujesz na to stanowisko:

  • wymień motywy zmiany lub podjęcia pracy,
  • uzasadnij, że to właśnie Ciebie powinien zatrudnić pracodawca,
  • pokaż korzyści z zatrudnienia Ciebie,
  • podkreśl Twoje atuty, zwróć uwagę na cechy osobowe, które mogą być przydatne w pracy,
  • podawaj dane, które da się zweryfikować,
  • wyjaśnij wątpliwości, które mogły pojawić się podczas analizy CV.

W ostatnim akapicie nie zapomnij zasugerować formy dalszego kontaktu. Określ osobę, która podejmie kolejny krok (możesz „się skontaktować” lub „poprosić o kontakt”) oraz datę (dokładną lub przybliżoną). Podziękuj za poświęconą Ci uwagę i wyraź nadzieję, że będziesz mógł się osobiście przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Pozdrowienie
(podpis odręczny)
Imię i nazwisko

Cofnij
WSZ na Facebooku