Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Kontakt z Biurem ds. Praktyk i Biurem Karier

Wszelkich informacji na temat praktyk zawodowych udzieli Państwu pracownik Biura ds. Praktyk i Biura Karier.

Biuro ds. Praktyk i Biuro Karier

mgr Alicja Kowalewska
Kontakt:
tel.: 58 769 08 69
fax: 58 769 08 19
e-mail: praktyki@wsz.pl

Kontakt telefoniczny z działem jest możliwy pod numerem telefonu: 58 769 08 69

poniedziałek nieczynne
wtorek 8:00–16:00
środa 8:00–16:00
czwartek 8:00–16:00
piątek 8:00–16:00
sobota (10 i 17.10.2020) 8:00–16:00
niedziela nieczynne

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym Biuro ds. Praktyk i Biuro Karier czynne też w innych godzinach. Gdy biuro jest zamknięte, studenci mogą zostawiać dzienniki praktyk/umowy w Biurze obsługi studenta lub odbierać w Biurze obsługi studenta dokumenty po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Biura ds. Praktyk i Biura Karier.

 
Cofnij

WSZ na Facebooku