Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

CV

Napisanie Curriculum Vitae może nastręczyć pewnych problemów, pamiętaj jednak, że właściwe przygotowanie może otworzyć Ci bramę do przyszłej kariery. Z pewnością warto więc dobrze je przemyśleć, pisząc poświęcić mu odpowiedni czas i wysiłek. W zależności od celu sporządzenia CV, jak również od stopnia Twoich kwalifikacji, przeszłości zawodowej i posiadanych cech, możesz zdecydować się na CV chronologiczne, funkcjonalne lub celowe. Każde z nich pozwoli Ci we właściwy sposób skutecznie zaprezentować własną osobę.

CV CHRONOLOGICZNE jest najbardziej tradycyjnym sposobem sporządzania CV. Życiorys taki stworzony został z myślą o osobach posiadających wieloletnie doświadczenie, poruszających się w obrębie tej samej dziedziny zatrudnienia. W takim schemacie, zajmowane stanowiska wymieniane są w kolejności odwrotnej do chronologicznej, czyli od ostatniego do pierwszego. Jeżeli nie masz bogatych doświadczeń zawodowych, lepiej jest je poprzedzić informacją o ukończonych szkołach i kursach, co skoncentruje uwagę czytającego na Twojej wiedzy akademickiej. Dobrym zwyczajem jest podanie krótkich, zwięzłych informacji o firmie, w której pracowałeś, wraz z zakresem obowiązków i odpowiedzialności.

CV FUNKCJONALNE uwypukla umiejętności i zalety, bez mocnego koncentrowania się  na poprzednich miejscach i rodzajach zatrudnienia. Jest w stanie przekonująco zaprezentować korzyści wynikające ze zmian rodzaju zatrudnienia. Jeżeli wielokrotnie zmieniałeś miejsce pracy, kwalifikacje lub wykonywany zawód, wybór tego rodzaju CV będzie korzystny. Odsuwając na dalszy plan historię zatrudnienia, znakomicie sprawdza się w przypadku studentów oraz osób powracających na rynek pracy.

CV CELOWE stosujemy w przypadku posiadania jasno sprecyzowanego celu zawodowego. Zadaniem życiorysu celowego jest przekonanie pracodawcy, że posiadamy predyspozycje, które w istotny sposób pomogą nam sprostać obowiązkom na danym stanowisku. CV takie musi zawierać jasne określenie celu oraz listę umiejętności przydatnych z punktu widzenia pracodawcy. Przedstaw listę osiągnięć uwiarygodniających Twoją kandydaturę. Istotne jest by skupić się przede wszystkim na wybranej przez nas dziedzinie, pomijając inne mniej ważne w tym konkretnym przypadku.

NOWE WZORY CV – kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia.
Poproś o pomoc w stworzeniu CV klasycznego lub oryginalnego z Twoim zdjęciem w Biurze Karier.

kosmetologia 1, kosmetologia 2, kosmetologia 3
fizjoterapia 1, fizjoterapia 2
dietetyka 1, dietetyka 2

Pomimo, iż nie ma jednego obowiązującego Curriculum Vitae, można podać te punkty CV, które pojawiają się niemal w każdym dokumencie tego typu:

  • dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp.;
  • wykształcenie: podaj nazwę szkoły średniej i wyższej, uzyskane stopnie, dane na temat ukończonych kursów, szkoleń; pamiętaj o nagrodach, wyróżnieniach, stypendiach naukowych, udziale w seminariach, ewentualnie wysokiej średniej ocen; dane podajemy w odwrotnym porządku chronologicznym;
  • doświadczenia zawodowe zapisywane także w odwrotnym porządku chronologicznym: podaj pełna nazwę i adres przedsiębiorstwa, w którym pracowałeś/aś (pracujesz); ważny jest zakres pełnionych przez Ciebie obowiązków, rozległość kompetencji w zakresie podejmowanych decyzji, gdyż pozwoli to przyszłemu pracodawcy dobrze poznać Twoją pozycję w firmie;
  • doświadczenia: opisz Twoją działalność pozauczelnianą, organizacje studenckie, stowarzyszenia, kluby sportowe etc., w których byłeś/aś aktywny/a; napisz, co w nich robiłeś/łaś, podkreśl swoje osiągnięcia; pracodawców interesuje Twoja postawa podczas studiów, angażowanie się w działalność organizacji, umiejętność łączenia nauki z zajęciami pozaszkolnymi;
  • przebyte kursy, szkolenia: są dowodem Twojej aktywnej postawy, zdobywasz kwalifikacje ponad to, czego wymagają od Ciebie na uczelni;
  • znajomość języków obcych: koniecznie określ stopień ich opanowania;
  • obsługa komputera: tu także należy sprecyzować swoje kompetencje;
  • zainteresowania: podaj, czym się interesujesz, gdyż świadczy to o typie Twojej osobowości; nie ograniczaj się do prostego wymienienia hobby, ale dodaj szczegóły, które pokażą Twoje zaangażowanie, np.: „koszykówka – od 3 lat członek drużyny koszykarskiej”;
  • referencje: najlepiej posłużyć się sprawną formułą : Referencje dostępne na życzenie.

Ważny jest również wygląd dokumentu. CV musi robić dobre wrażenie na pierwszy rzut oka, dlatego zadbaj o szatę graficzną: układ strony, krój czcionki, podkreślenie najistotniejszych elementów. Informacje muszą być rzetelne i zwięzłe, a ich forma jasna i czytelna. Dlatego też CV najlepiej pisać w formie punktów. Dokumenty mało przejrzyste są często wyrzucane do kosza. Do gotowego CV należy dołączyć aktualne zdjęcie (dobrej jakości) oraz adnotację pozwalającą na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata powinno się umieścić na końcu dokumentu, najlepiej mniejszą czcionką.

Cofnij
WSZ na Facebooku