Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Aktualności Biura ds. Praktyk i Biura Karier

Projekt Aktywny Absolwent – więcej

Wakacyjny Staż 2020 – więcej

Płatne praktyki Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej “zaFUNDuj sobie przyszłość” – więcej

Staż zawodowy, kursy, studia podyplomowe – INSPIRATORIUM KARIERY – projekt realizowany przez Fundacje Aktywności Zawodowej – inspiratorium, ankieta

Konferencja naukowo-szkoleniowa Rola immunomodulacji w leczeniu żywieniowym 25.04.2020 Gdynia – strona oficjalna, wydarzenie na Facebook’u

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Katedrę Żywienia Klinicznego GUMed – “II konferencja Psychodietetyka w praktyce – od relacji z pacjentem do sukcesu”! (Link do wydarzenia na FB, Adres oficjalny konferencji)

WIZYTA NA STATKU dla osób zainteresowanych pracą na statku (kosmetologia, fizjoterapia) 18.06.2020 czwartek- GDYNIA – więcej

Projekt Pomorska Akademia Wolontariatu – sprawdź co możesz zyskać – więcej

Cofnij
WSZ na Facebooku