Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Biuro ds. Praktyk i Biuro Karier

Jesteś Pracodawcą i potrzebujesz kreatywnych i ambitnych młodych ludzi na praktyki, do pracy, na staże lub wolontariat?

Zapraszamy do współpracy!

Proponujemy:

  • nieodpłatną pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy lub praktykę studencką,
  • umieszczanie aktualnych ofert pracy oraz profili pracodawcy na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń,
  • organizowanie spotkań rekrutacyjnych pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy z bazy danych biura karier w naszej siedzibie,
  • organizację prezentacji firm dla studentów,
  • rozpowszechnienie na terenie uczelni: plakatów, ulotek, folderów, magazynów – dotyczących Państwa projektów.

Ponadto, jeżeli mają Państwo do przekazania informacje, które szczególnie mogą zainteresować studentów, chętnie rozpowszechnimy ich treść na łamach naszej strony www.
Oferujemy także wysłanie informacji o Państwa ofercie w formie elektronicznej do naszych studentów i absolwentów o preferowanym kierunku studiów.

Kontakt:
BIURO KARIER WSZ
e-mail: praktyki@wsz.pl
tel.: 058 769 08 69

Cofnij
WSZ na Facebooku