Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Dni Otwarte

Drodzy Maturzyści,
jeden z najważniejszych egzaminów w Waszym życiu już za kilka miesięcy.
Warto już teraz pomyśleć o wyborze przyszłego miejsca studiów.

Zapraszamy na Dni Otwarte, które w tym roku zaplanowane się w następujących terminach:

  • 5-9 lipca
  • 24-27 sierpnia
  • 10-11 września

Podczas odwiedzin w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku będziecie mieli okazję m.in. do poznania Uczelni i uzyskania informacji dotyczących rozpoczęcia studiów, a także zwiedzenia nowoczesnych pracowni specjalistycznych, w których odbywają zajęcia praktyczne.
Nie zabraknie również niespodzianek dla przyszłych Studentów.

Więcej informacji wkrótce!

Cofnij

WSZ na Facebooku