Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Dietetyka – terminy egzaminów dyplomowych

W dniu 25.06.2019 r. od godz. 9.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr inż. Magdaleny Skotnickiej
  • dr n. med. Pauliny Borek

Harmonogram 25.06.2019 dr Skotnicka

Harmonogram 25.06.2019 dr Borek

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 18 czerwca 2019 r.

W dniu 29.06.2019 r. od godz. 9.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr. Waldemara Żyngiel
  • dr inż. Justyny Gromadzkiej

Harmonogram obron dr Gromadzka

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 22 czerwca 2019 r.

W dniu 29.06.2019 r. od godz. 8.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr Alicji Nowak-Zaleskiej

Harmonogram obron 29.06.2019 r. dr Nowak-Zalewska

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 22 czerwca 2019 r.

W dniu 02.07.2019 r. od godz. 10.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr Magdaleny Tańskiej
  • dr. inż. Witolda Koziroka

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 25 czerwca 2019 r.

Zarządzenie dziekana w sprawie ustalenia zasad przebiegu egzaminu dyplomowego

Cofnij

WSZ na Facebooku