Deklaracja dostępności

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej https://www.wsz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2001-02-02
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-09-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Na stronie głównej brakuje poprawnej hierarchii nagłówków
  2. Część obrazów graficznych będących ilustracją publikacji nie posiada opisów alternatywnych
  3. Niektóre linki otwierające się w nowym oknie nie posiadają stosownego ostrzeżenia.

Deklarację sporządzono 2023-04-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot niepubliczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i kontaktowe

Jeśli na stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, prosimy zgłosić to drogą mailową: webmaster@wsz.pl

W zgłoszeniu proszę podać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opisać na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Państwa najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to jest możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, ze zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Państwa zadowalające, można zgłosić wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk.

Do budynku prowadzą 2 wejścia:
– od strony ul. Subisława, do którego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
– od strony ul. Pelplińskiej.

Oba wejścia zostały wyposażone w fotokomórkę oraz mechanizm automatycznego otwierania drzwi.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomach 0-II.

Parking przy budynku uczelni posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.

Scroll to Top