Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Archive for the ‘Dla studentów’ Category

Praktyki

Posted by

Uprzejmie przypominamy, że studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów i w związku z tym powinny być realizowane zgodnie z planem studiów w terminach rozliczenia poszczególnych semestrów, tak samo jak pozostałe zajęcia odbywające się na Uczelni. Brak zaliczenia studenckich praktyk zawodowych w wymaganych terminach skutkuje koniecznością ubiegania się o warunkowe zaliczenie semestru. Na pisemny wniosek studenta dopuszcza się przedłużanie terminu rozliczenia praktyk do jednego miesiąca od daty ostatecznego terminu uzyskania wpisów. Zgodę na dłuższy czas realizacji praktyk (przedłużenie do dwóch semestrów) można uzyskać tylko z ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych takich jak np. choroba lub ciąża.

Rozliczenie praktyk

Posted by

Bardzo prosimy wszystkich studentów, którzy złożyli w terminie dokumenty dotyczące praktyk o wstrzymanie się z licznymi zapytaniami o brak zaliczenia praktyk w Wirtualnym Dziekanacie. Praktyki zostaną zaliczone wkrótce. Prosimy o cierpliwość.

Studenci Dietetyki – ostatnie miejsca w projektach

Posted by

Ostatni dzwonek aby złożyć wniosek o udział w projektach (nabór trwa do końca września):

Akademickie Centrum Zdrowia – to tu pod okiem wykwalifikowanego opiekuna będziesz miał okazję samodzielnie świadczyć usługi. Zdobędziesz doświadczenie w obsłudze klienta oraz w praktyce wykonywania zabiegów.

Dodatkowo 50 godzin zajęć praktycznych zrealizowanych w ciągu roku w Akademickim Centrum Zdrowia zostanie zaliczonych jako obowiązkowa praktyka zawodowa.

Szkolenia podnoszące kompetencje – cykl bezpłatnych szkoleń z obsługi urządzeń hi-tech, wizyt studyjnych u pracodawców oraz z kompetencji miękkich.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne, po każdym otrzymasz certyfikat, który wzbogaci twoje CV. To już ostatnia edycja, za rok nie będzie takiej szansy.
Dodatkowo 56 godzin szkoleń realizowanych u pracodawców zostanie zaliczonych jako obowiązkowa praktyka zawodowa.

Nie przegap okazji, wyślij wniosek już dziś mailem na adres: biuro.powr@wsz.pl

Wniosek o udział w Akademickim Centrum Zdrowia

Wniosek o udział w szkoleniach podnoszących kompetencje

Studenci Kosmetologii – ostatnie miejsca w projektach

Posted by

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Ostatni dzwonek aby złożyć wniosek o udział w projektach (nabór trwa do końca września):

Akademickie Centrum Zdrowia – to tu pod okiem wykwalifikowanego opiekuna będziesz miał okazję samodzielnie świadczyć usługi. Zdobędziesz doświadczenie w obsłudze klienta oraz w praktyce wykonywania zabiegów.

Dodatkowo 50 godzin zajęć praktycznych zrealizowanych w ciągu roku w Akademickim Centrum Zdrowia zostanie zaliczonych jako obowiązkowa praktyka zawodowa.

Szkolenia podnoszące kompetencje – cykl bezpłatnych szkoleń z obsługi urządzeń hi-tech, wizyt studyjnych u pracodawców oraz z kompetencji miękkich.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne, po każdym otrzymasz certyfikat, który wzbogaci twoje CV. To już ostatnia edycja, za rok nie będzie takiej szansy.
Dodatkowo 56 godzin szkoleń realizowanych u pracodawców zostanie zaliczonych jako obowiązkowa praktyka zawodowa.

Nie przegap okazji, wyślij wniosek już dziś mailem na adres: biuro.powr@wsz.pl

Wniosek o udział w Akademickim Centrum Zdrowia

Wniosek o udział w szkoleniach podnoszących kompetencje

Egzamin dyplomowy – kosmetologia

Posted by

25.09.2019 r. (środa) od godz. 11.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr Marty Bednarek
 • dr hab. Moniki Sakowicz-Burkiewicz

25.09.2019 dr Bednarek

Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 18.09.2019 r.

26.09.2019 r. (czwartek) od godz. 9.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr n. med. Katarzyny Kocbuch
 • dr. Grzegorza Stasiłojcia
 • dr Doroty Sołdackiej

Harmonogram 26.09.2019

Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 19.09.2019 r.

27.09.2019 r. (piątek) od godz. 8.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr Mileny Wojciechowskiej

Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 20.09.2019 r.

27.09.2019 r. (piątek) od godz. 15.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr Katarzyny Greber
 • dr Beaty Łubkowskiej

Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 20.09.2019 r.

Harmonogram obron 27.09.2019

30.09.2019 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr Barbary Seroczyńskiej
 • dr n. med. Marzeny Grdeń
 • dr n. farm. Małgorzaty Paduszyńskiej
 • dr n. farm. Barbary Król-Kogus

Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 23.09.2019 r.

30.09.2019 r. (poniedziałek) od godz. 12.30 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr Joanny Artkop
 • dr Iwony Sokołowskiej

Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 23.09.2019 r.

Harmonogram obron 30.09.2019 1

Harmonogram obron 30.09.2019 2

 

 

 

Egzamin dyplomowy – dietetyka

Posted by

28.09.2019 r. (sobota) od godz. 8.00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr Alicji  Nowak-Zaleskiej

Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 24.09.2019 r.

Harmonogram obron 27.09.2019

30.09.2019 r. (poniedziałek) od godz. 11.30 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr inż. Renaty Korzeniowskiej-Ginter
 • dr. Waldemara Żyngla

Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 23.09.2019 r.

30.09.2019 r. (poniedziałek) odbędzie się egzamin dyplomowy u:

 • dr Magdaleny Tańskiej
 • dr. inż. Witolda Koziroka

Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 23.09.2019 r.

Harmonogram obron 30.09.2019 1

Harmonogram obron 30.09.2019 2

WSZ na Facebooku