Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Pozostałe

Bazy z otwartym dostępem:

 1. Directory of Open Access Journals – baza czasopism w wolnym dostępie z różnych dziedzin nauki
 2. PLoS -baza czasopism w wolnym dostępie z różnych dziedzin nauki (również działy poświęcone biologii i medycynie)
 3. BioMedCentral – baza czasopism z biologii i medycyny w wolnym dostępie
 4. PeerJ – baza czasopism z biologii i medycyny w wolnym dostępie

Bazy bibliograficzne (indeksujące również publikacje w wolnym dostępie):

 1. PubMed – baza publikacji medycznych
 2. CEON Biblioteka Nauki – baza publikacji polskich
 3. BazEkon – baza polskich publikacji ekonomicznych

Otwarte dane:

 1. RePEcon – baza danych surowych z zakresu ekonomii
 2. Zenodo – baza danych surowych

Inne:

 1. Dzienniki Urzędowe
 2. ARIANTA – Naukowe i Fachowe czasopisma elektroniczne – katalog polskich czasopism
 3. HighWire Press – baza artykułów w wolnym dostępie
 4. Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) – baza bibliograficzna niemieckich czasopism
 5. Open J-Gate – baza artykułów on-line
Cofnij

WSZ na Facebooku