Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Bazy danych

Zapraszamy do korzystania z baz wymienionych poniżej. Dzięki nim można dotrzeć do wielu artykułów przydatnych podczas studiowania.

Wirtualna Biblioteka Nauki
EBSCO
Lex
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Pozostałe

ePNP_400x100

Internetowe archiwum czasopisma Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja – wszystkie artykuły od numeru pierwszego są dostępne na komputerach w bibliotece. Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem, zapytaj bibliotekarza.

Informacje o obsłudze baz można znaleźć w naszej ulotce bazy danych“.

Cofnij
WSZ na Facebooku