Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

ABC Czytelnika

Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki

Drodzy Czytelnicy!

Zapraszamy do korzystania z biblioteki Wyższej Szkoły Zdrowia:

 • studentów
 • wykładowców
 • pracowników WSZ

Nasz księgozbiór udostępniany jest do wypożyczenia bądź na miejscu w czytelni.

Aby zapisać się do biblioteki należy:

 • zgłosić się do bibliotekarza z :
  – aktualną legitymacją studencką lub indeksem (dot. studentów WSZ)
 • wypełnić czytelnie formularz deklaracji

Pracownicy zakładają czytelnikowi konto w systemie Libra Net. Elektroniczna Legitymacja Studencka jest kartą czytelnika.
Czytelnik otrzymuje link aktywacyjny, poprzez który może założyć sobie konto (z własnym loginem i hasłem – min. 8 znaków, w tym 1 cyfra, 1 wielka litera i 1 znak specjalny). Jeśli nie otrzymałeś maila aktywacyjnego, zapytaj o niego w bibliotece.
Po zalogowaniu można zamówić książkę on-line – czeka ona na odbiór 72 godziny.
Książkę można także zamówić przychodząc do biblioteki ze spisanym numerem sygnatury. W razie problemów ze znalezieniem właściwej literatury bibliotekarze służą pomocą.

Jednorazowo student może wypożyczyć:

 • 3 książki na 28 dni
 • 3 numery archiwalne czasopism na 14 dni
 • 3 dokumenty elektroniczne na 14 dni

W czytelni na miejscu:

 • 5 woluminów

Prosimy pamiętać o przedłużaniu terminów wypożyczenia, ponieważ za przetrzymanie książek grozi kara:
1 zł za każdy dzień zwłoki za każdy wolumin

Czytelnik może przedłużyć termin wypożyczenia:

 • on-line poprzez konto w systemie Libra Net
 • osobiście
 • e-mailem (biblioteka@wsz.pl)
 • telefonicznie (58 769 08 55)

Biblioteka WSZ w Gdańsku zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych wypadkach (np. dzieła szczególnie poszukiwane), żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu. Pracownik ma także prawo odmówić przedłużenia terminu wypożyczenia pozycji i zażądać natychmiastowego jej zwrotu.

Szczegółowe zasady udostępniania zasobów bibliotecznych w czytelni i wypożyczalni biblioteki WSZ w Gdańsku zapisane są w Regulaminie Biblioteki Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku (Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki WSZ).

Cofnij
WSZ na Facebooku