Proces wydawania sylabusów

Studenci

Studenci mają bezpośredni dostęp do aktualnych sylabusów poprzez Strefę Studenta. Po zalogowaniu się należy w kolumnie po prawej stronie rozwinąć kategorię ,,Biuro obsługi studenta” i wybrać zakładkę ,,Sylabusy”. W celu uzyskania sylabusów z poprzednich lat nauki należy kontaktować się z Biurem ds. Nauki (biblioteka@wsz.pl). Sylabusy przedmiotów wysyłane są tylko w formie elektronicznej.

Absolwenci

Wydaniem sylabusów przedmiotów zrealizowanych przez absolwenta zajmuje się Biuro ds. Nauki. Forma ubiegania się o wydanie sylabusów zależna jest od ilości potrzebnych dokumentów. Pojedyncze sylabusy przedmiotów niezbędne do przepisania ocen nie wymagają złożenia podania i wysyłane są absolwentom w formie elektronicznej.

W przypadkach, gdy absolwent potrzebuje większej ilości kart przedmiotów warunkiem ich uzyskania jest złożenie podania o wydanie sylabusów (załącznik 1). Podanie może zostać złożone osobiście lub drogą elektroniczną (biblioteka@wsz.pl). W zależności od potrzeb studenta sylabusy przedmiotów mogą zostać wydane fizycznie (wydrukowane z pieczątką szkoły) bądź w formie elektronicznej.


Szkoła zastrzega sobie możliwość rozpatrzenia podania w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania.

Scroll to Top