Fizjoterapia II sem./s+n – zapisy na wstępne praktyki kliniczne

Informujemy, że 14.05.2017 r.  rozpoczęły się zapisy na wstępne praktyki kliniczne.
Wymiar ww. praktyk: 80 h.

Lista placówek służby zdrowia, w których można odbyć praktyki:

[su_table]

Lp. Nazwa placówki Adres
1 Dom im. J.Korczaka – Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gdańsku Gdańsk,  ul. Abrahama 56
2 Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego Gdańsk, ul. Polanki 119
3 NZOZ Caritas Archidiecezji Gdańskiej Gdańsk, ul. Fromborska 24
4 NZOZ Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. Gdynia, Chwarznieńska 136/138
5 Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Dr Jadwigi Titz-Kosko Sopot, ul. Grunwaldzka 1/3;
Sopot, ul. 23 Marca 93
6 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Kościerzyna, ul. Piechowskiego 36
7 SP ZOZ Gdańskie Centrum Rehabilitacji Dzierżążno, ul. Szpitalna 36
8 Szpital Polski Sztum Sztum, ul. Reja 12
9 Szpitale Tczewskie S.A. Tczew, ul. 1 Maja 2
10 Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Wejherowo, ul. Jagalskiego 10
11 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ Gdańsk, ul. Polanki 117
12 COPERNICUS PL Sp. z o.o. (Zakład Rehabilitacji Leczniczej) Gdańsk-Zaspa, Al. Jana Pawła II 50

[/su_table]

Wszyscy zainteresowani proszeni są o  wskazanie placówki oraz preferowanego terminu odbycia praktyk.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26.06.2017 r.

TERMINY PRAKTYK
29.05.-09.06.2017 r.
12.06-23.06.2017 r.
26.06-07.07.2017 r.
10.07-21.07.2017 r.
24.07-04.08.2017 r.
07.08-18.08.2017 r.
21.08-01.09.2017 r.
04.09-15.09.2017 r
18.09-29.09.2017 r.

Przypominamy, że jednym z warunków  przystąpienia do praktyki zawodowej jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Ponadto w czasie trwania praktyki zawodowej student jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki zdrowia (lub orzeczenia lekarskiego) do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonanie badań odbywa się na koszt studenta.

Po zapisaniu się, z Biura Karier należy odebrać dziennik praktyk i skierowanie.

KONTAKT Z BIUREM KARIER

Scroll to Top