Wykaz grup seminaryjnych – KOSMETOLOGIA, 4 sem.

Drodzy studenci,

02 lipca 2019 r. upłynął termin nadsyłania zgłoszeń o wyborze prowadzącego seminarium dyplomowe dla 4 sem. KOSMETOLOGII.

Wykaz grup na seminarium dyplomowe na studiach STACJONARNYCH

Wykaz grup na seminarium dyplomowe na studiach NIESTACJONARNYCH

Scroll to Top