Wybór specjalności – zarządzanie

Studenci 4 semestru zarządzania zobowiązani są do wyboru specjalności, spośród możliwych:

  • finanse w zarządzaniu (FwZ),
  • psychologia w zarządzaniu (PwZ),
  • doradztwo biznesowe (DB),
  • zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL),
  • zarządzanie przedsiębiorstwem (ZP).

wykaz przedmiotów specjalnościowych.

Deklaracji należy dokonać poprzez: wysłanie e-maila na adres info@wsz.pl w temacie specjalność do dnia 30 kwietnia 2018 r., bądź zgłoszenia osobiście w dziekanacie.

W treści e-maila należy podać następujące dane:

  • imię i nazwisko studenta,
  • nr albumu,
  • nazwa specjalności – I wybór
  • nazwa specjalności – II wybór*

* prosimy o podanie II wyboru specjalności w przypadku, kiedy specjalność z I wyboru nie zostanie utworzona ze względu na niewystarczającą liczbę zadeklarowanych studentów.

Scroll to Top