Wybór specjalności – kosmetologia II stopnia

Studenci 2 semestru kosmetologii, studia II stopnia zobowiązani są do wyboru specjalności, spośród 3 możliwych:

kosmetologia anti-aging
przedmioty specjalnościowe:

[su_table]

1 Anatomia prawidłowa głowy i szyi
2 Kosmetologia pielęgnacyjna skóry dojrzałej
3 Metody wypełniania tkanek miękkich w kosmetologii anti-aging
4 Zaawansowane techniki makijażu i stylizacji
5 Podstawy gerontologii i geriatrii
6 Lasery w medycynie i kosmetologii

[/su_table]

odnowa biologiczna
przedmioty specjalnościowe:

[su_table]

1 Anatomia czynnościowa układu ruchu
2 Techniki i zabiegi SPA
3 Fizjoterapia w odnowie biologicznej
4 Masaże specjalistyczne w kosmetologii
5 Zarządzanie ośrodkami odnowy biologicznej
6 Psychologia stresu

[/su_table]

podologia
przedmioty specjalnościowe:

[su_table]

1 Anatomia czynnościowa kończyny dolnej
2 Diabetologia
3 Kosmetologia pielęgnacyjna kończyny dolnej
4 Chirurgia, ortopedia i traumatologia kończyn dolnych
5 Ortotyka
6 Dermatologia w podologii

[/su_table]

Deklaracji należy dokonać poprzez: wysłanie e-maila na adres info@wsz.pl w temacie specjalność do dnia 13 maja 2018 r.

W treści e-maila należy podać następujące dane:

– imię i nazwisko studenta,
– nr albumu,
– nazwa specjalności

Scroll to Top