Wybór prowadzącego seminarium dyplomowe – 5/FIZ/S

Do wszystkich studentów 5 semestru fizjoterapii (studia stacjonarne) rozesłany został mail z prośbą o dokonanie wyboru promotora pracy licencjackiej.

Wybór promotora prowadzącego seminarium dyplomowe następuje w formie deklaracji złożonej drogą elektroniczną na adres: info@wsz.pl nie później niż do 27.01.2019 r.

W tym celu należy przesłać e-maila o treści:

Imię i nazwisko:

Nr indeksu:

Tryb studiów:

Na promotora pracy licencjackiej wybieram:

[su_table]

imię i nazwisko promotora mój wybór*
dr n. med. Ewa Grymel-Kulesza
dr n. med. Wiesława Nyka
dr n. med. Hanna Tomczak
dr Małgorzata Kawa

[/su_table]

*w kolumnie mój wybór należy wpisać cyfry od 1 do 4, przy czym: 1-najlepszy wybór, 4-najsłabszy wybór.

Ilość miejsc u każdego promotora jest ograniczona (max. 15 osób).

O przyjęciu na seminarium dyplomowe u danego promotora decyduje dziekan na podstawie wysokości średniej arytmetycznej z ocen z 4 pierwszych semestrów studiów.

Wykaz promotorów oraz zagadnienia tematyczne, z których będzie można napisać pracę licencjacką

Prosimy o dokonanie przemyślanych decyzji, ponieważ nie będzie możliwości dokonania zmiany.

Scroll to Top